พิธีเปิด “โครงการบ่มเพาะบุคลากรด้านอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่”

ท่านผู้ว่า ประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดโครงการ

เพื่อเป็นการเพิ่ม ศักยภาพบุคลากร และรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติไว้ในระบบธุรกิจ รวม ทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ศูนย์ พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่จึงได้จัด “โครงการบ่มเพาะบุคลากรด้านอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่” ใน 6 สาขาอาชีพ ดังนี้ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม สาขาพนักงานแม่บ้านของโรงแรม สาขา ผู้ประกอบอาหารไทยและอาหารต่างชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่อง ดื่ม และ สาขาพนักงานช่างซ่อมบำรุงโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการเพิ่มศักยภาพแรงงานภาคธุรกิจและ บริการ ทั้งแรงงานที่ไม่มีศักยภาพ แรงงานที่กำลังจะถูกเลิกจ้าง หรือถูกเลิกจ้างในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อ ให้แรงงานดังกล่าวไม่ตกงานและสถานประกอบการได้มีกำลังแรงงานที่มีคุณภาพรอง รับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว พร้อมกับสร้างแรงงานใหม่ควบคู่ไป ด้วยซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ต่อไป.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: