ที่มาของกลุ่ม….

http://www.dsd.go.th/Information ศพจ.เมืองดาบเตรียมปั้นดินให้เป็นดาวป้อนธุรกิจท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด กระบี่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผุดโครงการบ่มเพาะ บุคลากรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่ เตรียม ผลิต 250 แรงงานป้อนโรงแรมชั้นนำ เตรียม พร้อมรับ High Sesson นายอิลหยัต คชสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ กรม พัฒนาฝีมือแรงงาน เผยว่า สภาพ การจ้างงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เน้นไปทางด้านการท่อง เที่ยว เพราะสภาพภูมิประเทศมีชายฝั่งทะเลที่ยาว และทัศนียภาพสวยงาม ทำให้มีสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก การจ้างงานส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลท่อง เที่ยว (High Season) คือตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง เมษายน สำหรับช่วงฤดูปิดการท่องเที่ยว(Green Season) คือช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดค่อนข้างน้อย สถาน ประกอบการบางส่วนจะปิดกิจการ ในขณะที่บางส่วนจะเลิกจ้าง พนักงานที่ไม่มีศักยภาพ ซึ่งพนักงานเหล่านี้ต้องออกไปหางานทำ ใหม่และจะไม่กลับมาทำงานในธุรกิจท่องเที่ยวอีก

เพื่อเป็นการเพิ่ม ศักยภาพบุคลากร และรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติไว้ในระบบธุรกิจ รวม ทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ศูนย์ พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่จึงได้จัด “โครงการบ่มเพาะบุคลากรด้านอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่” ใน 6 สาขาอาชีพ ดังนี้ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม สาขาพนักงานแม่บ้านของโรงแรม สาขา ผู้ประกอบอาหารไทยและอาหารต่างชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่อง ดื่ม และ สาขาพนักงานช่างซ่อมบำรุงโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการเพิ่มศักยภาพแรงงานภาคธุรกิจและ บริการ ทั้งแรงงานที่ไม่มีศักยภาพ แรงงานที่กำลังจะถูกเลิกจ้าง หรือถูกเลิกจ้างในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อ ให้แรงงานดังกล่าวไม่ตกงานและสถานประกอบการได้มีกำลังแรงงานที่มีคุณภาพรอง รับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว พร้อมกับสร้างแรงงานใหม่ควบคู่ไป ด้วยซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ต่อไป.

สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ ติดต่อโทร.0 7561 1625-6 , 0 7562 3781-2 ในวันและเวลาราชการ
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: